Skip to main content

ТЕКСТ 23

TEXT 23

Текст

Tekst

йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Дума по дума

Synonyms

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

yotsyamānān — neid, kes astuvad võitlusse; avekṣe — luba minul näha; aham — mina; ye — kes; ete — need; atra — siin; samāgatāḥ — kogunenud; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭra poja heaks; durbuddheḥ — kurjade kavatsustega; yuddhe — lahingus; priya — head; cikīrṣavaḥ — soovides.

Превод

Translation

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

Luba mul näha neid, kes on tulnud siia võitlema soovides valmistada headmeelt kurjade kavatsustega Dhṛtarāṣṭra pojale.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.

Oli avalik saladus, et Duryodhana tahtis koos oma isa Dhṛtarāṣṭraga tehtud kurjade plaanide abil Pāṇḍavate kuningriiki enda võimu alla anastada. Seetõttu pidid kõik nende poolega ühinenud sõdalased omama samasugust meelestatust. Arjuna tahtis enne lahingu algust lihtsalt näha, kes need inimesed olid, kuid tal polnud vähimatki kavatsust püüda veenda neid rahuläbirääkimistele. Oli samuti tõsi, et ta tahtis neid näha teadmaks, millistele jõududele tuleb tal vastu astuda, ehkki ta oli küllaltki kindel oma võidus, sest Kṛṣṇa oli tema kõrval.