Skip to main content

ТЕКСТ 23

TEXT 23

Текст

Tekst

йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Дума по дума

Synonyms

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

yotsyamānān — de, som vil kæmpe; avekṣe — lad mig se; aham — jeg; ye — hvem; ete — de; atra — her; samāgatāḥ — forsamlet; dhārtarāṣṭrasya — for Dhṛtarāṣṭras søn; durbuddheḥ — for den ondsindede; yuddhe — i kampen; priya — vel; cikīrṣavaḥ — som ønsker det.

Превод

Translation

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

Lad mig se, hvem der er kommet her for at kæmpe med ønsket om at behage Dhṛtarāṣṭras ondsindede søn.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.

FORKLARING: Det var en offentlig hemmelighed, at Duryodhana i samarbejde med sin far, Dhṛtarāṣṭra, havde forsøgt at tilrane sig Pāṇḍavaernes kongerige igennem nedrige intriger. Derfor måtte alle de, der havde sluttet sig til Duryodhana, have haft en lignende indstilling. Arjuna ville gerne se dem på slagmarken, før krigen begyndte, om ikke andet, så for at se, hvem de var, for han havde ikke i sinde at indgå i fredsforhandlinger med dem. Noget andet var, at selv om han var helt sikker på sejr, fordi Kṛṣṇa var på hans side, ville han gerne bedømme den styrke, han skulle stå overfor.