Skip to main content

ТЕКСТ 23

TEXT 23

Текст

Verš

йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Дума по дума

Synonyma

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

yotsyamānān — ty, kteří budou bojovat; avekṣe — ať mohu vidět; aham — já; ye — kteří; ete — ti; atra — zde; samāgatāḥ — shromážděni; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovu synovi; durbuddheḥ — zlomyslnému; yuddhe — v boji; priya — dobro; cikīrṣavaḥ — přející.

Превод

Překlad

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

Chci vidět ty, kteří sem přišli bojovat s přáním potěšit zlovolného Dhṛtarāṣṭrova syna.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.

Bylo veřejným tajemstvím, že Duryodhana připravoval spolu se svým otcem Dhṛtarāṣṭrou nekalé plány, aby se zmocnil království Pāṇḍuovců. Všichni, kteří se přidali na jeho stranu, tedy museli být stejného ražení, neboť “vrána k vráně sedá”. Arjuna je chtěl na bojišti před zahájením bitvy vidět, aby zjistil, o koho se jedná; neměl v úmyslu jim nabízet mírové jednání. Chtěl je vidět také proto, aby odhadl sílu, které musel čelit — přestože si byl jistý vítězstvím, neboť Kṛṣṇa seděl po jeho boku.