Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.20

Текст

атха вявастхита̄н др̣ш̣т̣ва̄
дха̄ртара̄ш̣т̣ра̄н капи-дхваджах̣
правр̣тте шастра-сампа̄те
дханур удямя па̄н̣д̣авах̣
хр̣ш̣ӣкешам тада̄ ва̄кям
идам а̄ха махӣ-пате

Дума по дума

атха – тогава; вявастхита̄н – разположени; др̣ш̣т̣ва̄ – гледат; дха̄ртара̄ш̣т̣ра̄н – синовете на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; капи-дхваджах̣ – този, чийто флаг е белязан с образа на Ханума̄н; правр̣тте – докато се готвеше; шастра-сампа̄те – да пусне стрелите си; дханух̣ – лък; удямя – вдигна; па̄н̣д̣авах̣ – синът на Па̄н̣д̣у (Арджуна); хр̣ш̣ӣкешам – на Бог Кр̣ш̣н̣а; тада̄ – тогава; ва̄кям – думи; идам – тези; а̄ха – каза; махӣ-пате – о, царю.

Превод

Тогава Арджуна, синът на Па̄н̣д̣у, застанал в колесница, над която се вее флаг с образа на Ханума̄н, взе лъка си и се приготви за стрелба. О, царю, след като видя войските на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра строени в боен ред, Арджуна се обърна към Бог Кр̣ш̣н̣а със следните думи.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Битката всеки момент трябвало да започне. От казаното по-горе се разбира, че синовете на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра били донякъде обезсърчени от разположението на бойните сили на Па̄н̣д̣авите, чийто пряк наставник на бойното поле е Бог Кр̣ш̣н̣а. Изображението на Ханума̄н върху флага на Арджуна е друг знак за победа, защото Ханума̄н помогнал на Бог Ра̄ма да победи Ра̄ван̣а. Сега Ра̄ма и Ханума̄н се намирали в колесницата на Арджуна, за да му помогнат. Бог Кр̣ш̣н̣а е самият Ра̄ма, а където е Бог Ра̄ма, там са и вечният му слуга Ханума̄н, и вечната му съпруга Сӣта̄, богинята на щастието. Затова Арджуна нямал основание да се страхува от какъвто и да е враг. Още повече, господарят на сетивата, Бог Кр̣ш̣н̣а, присъствал лично, за да го напътства. Арджуна имал възможност да получи всички нужни наставления по време на сражението. Тези благоприятни обстоятелства, създадени от Бога за вечния му предан, не оставят съмнение за победата.